Så här mycket kostar det att byta fönster

Ett fönsterbyte kan vara aktuellt av olika anledningar. Har du uppdaterat fasaden kanske de gamla fönstren inte passar. Bollar som flugit lite fel är en annan tänkbar orsak. Men oftast beror väl ett fönsterbyte på att du vill göra huset mera energieffektivt och därmed spara pengar.

Byta fönster kostnad

Tyvärr är det ju inte så enkelt att du kan googla “fönsterbyte Luleå“, klicka fram en prislista och få fönsterbyte pris svart på vitt framför ögonen. Det här beror på att faktorerna, som så ofta då det gäller renoveringar, är så många. Ett timpris kan du ändå kanske hitta. Och om du hittar ett timpris och själv skaffar fönstren kan du åtminstone få en grov uppskattning ifall du räknar med fyra arbetstimmar per fönster. Kom dessutom ihåg att arbetet är en kostnad du kan göra ROT-avdrag för.

Exempel: Du har köpt nya fönster själv och har dem redan på plats. Hantverkaren fakturerar 600 kronor i timmen och du har tolv fönster som du vill ha utbytta. Eftersom du har flera projekt på gång kommer du själv att föra bort de gamla fönstren och annat byggspill. Totalkostnaden för arbetet blir omkring 28 800 kronor. Då har du räknat timtaxan gånger fyra timmar gånger tolv fönster.

Arbetsmomenten går inte att påverka så mycket men planering, granskning och arbetsresor blir ju mindre per fönster, ju flera likadana fönster du vill byta. Det här kan alltså dra ner på kostnaden. Dessutom är den här kostnaden ännu helt opåverkad av eventuellt ROT-avdrag.

Nya fönster kostnad

Om du däremot inte har skaffat fönstren själv och vill veta vad arbetet kostar med material och allt, är det en annan räkneoperation som gäller. Du kan igen googla “fönsterbyte Luleå” och hitta olika entreprenörer som erbjuder fönster, fönsterbyten eller både och. Vill du vara riktigt prismedveten får du räkna på olika scenarier, där du exempelvis köper fönstren via din hantverkare och därför får rabatt eller köper fönster där du får billigast styckepris.

Priset per fönster varierar beroende på storlekar, komplexitet, material med mera. Du kan betala 2000 kronor per fönster eller 20000 kronor per fönster. Något du behöver vara medveten om är att det inte bara är priset per produkt som är väsentligt. Även om du har en viss design du är ute efter och vet hur fönstret ska öppnas och vilket material du föredrar, så varierar kostnaderna. Då behöver du kolla upp hur energieffektiva de olika alternativen är. Monteringen sker också på olika sätt beroende på ditt val. Detta betyder i sin tur att kostnaderna kan skena av helt andra orsaker än priset på produkten.

Fönster energieffektivitet långtidskostnad

Fönsterbyte och fönstermontering ger dig ett nytt utseende på huset. Men den viktigaste orsaken till fönsterbyte torde ändå vara att du vill höja energieffektiviteten. Genom att välja dyrare men mera kvalitativa fönster (tex pvc fönster) kan du spara i längden, ifall energikostnaderna bli så mycket lägre att det överväger prisskillnaden. Har du på samma sätt olika alternativ som bara har små skillnader i U-värde kanske det inte lönar sig att välja det dyrare eftersom energikostnaden kommer att vara nästan densamma.

Lyckligtvis finns det många kunniga experter att fråga. Det gäller bara att veta vilka frågor du ska ställa. För att kunna göra en adekvat jämförelse behöver du till exempel veta vad du betalar för uppvärmningen av huset just nu. Vidare behöver du känna till de nuvarande fönstrens energieffektivitet och hur mycket du kan förbättra genom ett byte. Kanske det inte alls är fönstren som behöver bytas, utan isoleringen?

Ta reda på så mycket du kan om dina energikostnader. På så vis kan du ställa rätt frågor både i affären och av fönstermontören och känna dig trygg i ditt slutgiltiga val.

Leave a comment